561/13/17 QL 1A, KP 3A, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Thép MIỀN NAM

Sử dụng cho mọi công trình xây dựng, có đường kính danh nghĩa từ 10mm

Chi tiết

Thép VINAKYOEI

Dùng cho gia công: Mác thép SWRM10/SWRY11 Dùng cho xây dựng: Mác thép SWRM12

Chi tiết

Thép POMINA

Dùng trong công trình xây dựng công nghiệp và gia dụng.

Chi tiết

Thép nhập khẩu

Ứng dụng trong xây dựng công nghiệp, dân dụng, cơ khí chế tạo máy, công cụ, dụng cụ, kết cấu nhà xưở...

Chi tiết