561/13/17 QL 1A, KP 3A, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Tấm cắt quy cách

Ứng dụng trong xây dựng công nghiệp, dân dụng, cơ khí chế tạo máy, công cụ, dụng cụ, kết cấu nhà xưởng và nhiều công dụng khác.

Nội dung

Số liệu tham khảo

Ghi chú

3mm – 16mm x 1250 x 2500mm

200 tấn/máy/8h

X 02 máy

3mm – 16mm x 1500mm x 6000mm

300 – 350 tấn/máy/8h

X 02 máy

3mm – 16mm x 2000mm x 6000mm

300 – 350 tấn/máy/8h

X 02 máy

3mm – 16mm x 2000mm x 9000/12000mm

350 – 400 tấn/máy/8h

X 02 máy

Chiều rộng gia công

1,250 mm -2,000 mm

-

Chiều dài gia công

1,000 mm – 1,2500mm

Tối đa: 12500mm

Độ dày gia công

3mm – 16mm

-

Diện tích kho cắt

2,500m 2

-

Dung lượng kho chứa hàng

3,000 tấn -5,000 tấn

-

Cơ giới hỗ trợ bóc xếp

Cẩu, Xe nâng

-

Sản phẩm liên quan