561/13/17 QL 1A, KP 3A, Phường Thạnh Lộc, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Sắt thép Trung Quốc “ồ ạt” tràn vào Việt Nam

Sắt thép các loại nhập khẩu từ Trung Quốc vào Việt Nam trong năm qua đạt 9,6 triệu tấn, tăng mạnh 54% và chiếm tới 61,3% tổng lượng nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước.

Theo số liệu của Tổng cục Hải quan, lượng sắt thép các loại nhập khẩu trong năm 2015 đạt 15,7triệu tấn, tăng 33,1% về lượng. Tuy nhiên, do đơn giá bình quân giảm 27,1% nên trị giá nhập khẩu đạt 7,49 tỷ USD, giảm nhẹ 2,9% so với năm 2014.

Trong đó,

Cũng theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, trong năm 2015, sản phẩm từ sắt thép nhập khẩu về Việt Nam đạt 3,81 tỷ USD, tăng 18% so với năm 2014.

Trong năm 2015, Việt Nam nhập khẩu mặt hàng này từ Trung Quốc với trị giá đạt 1,32 tỷ USD, tăng 28,57%; từ Hàn Quốc đạt hơn 1,02 tỷ USD tăng 28,82% so với năm trước.

Nguồn tin: Cafef

Bài viết liên quan